Volksuniversiteit Oegstgeest
071-5237165

Lezingen

Hier vindt u een overzicht van alle lezingen.

De wateren rond Leiden
De wateren rond Leiden
Cursuscode: L03

De wateren rond Leiden 
Een blik op de kaart leert dat Leiden een knooppunt is van vele rivieren en kanalen, zoals de Oude Rijn, de Vliet en de Haarlemmertrekvaart. Deze wateren zijn tegenwoordig nog steeds van belang voor de waterhuishouding van Rijnland, voor goederenvervoer en recreatie. Met de komst van de spoorwegen in de 19e eeuw liep echter het personenvervoer over water sterk terug en verdwenen de trekschuiten uit het landschap. In 1677, een topjaar in dit “intercityvervoer” tussen Leiden en Haarlem, maakten 148000 mensen gebruik van dit vervoer en vertrokken er dagelijks 9 trekschuiten uit Leiden en Haarlem voor een reis van 4 a 5 uur. Tussen Leiden en Den Haag of Delft moesten de passagiers van de trekschuit overstappen bij de Leidsche Dam. Een schutsluis kwam daar pas later. 
Over deze onderwerpen, de droogmaking van de Haarlemmermeer, de aanleg van kanalen en vele andere zaken vertelt Lex Burgel  u tijdens deze lezing op deze zondagmiddag. 
Lex Burgel (1946) is scheepsbouwkundige en jurist.  Hij was werkzaam als ontwerper van zeeschepen bij een scheepswerf in de Rotterdamse regio en stapte daarna over naar het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Vanaf 1986 tot zijn pensionering is hij werkzaam geweest bij het Directoraat Generaal Scheepvaart van dat ministerie. Hij was beleidsambtenaar op het gebied van scheepvaartveiligheid en voorkoming van milieuvervuiling door de internationale scheepvaart en als zodanig betrokken bij het internationaal overleg en de totstandkoming van verdragen op deze gebieden. 
Na zijn pensionering is hij vooral actief bij groene organisaties zoals IVN en Vogelbescherming. Als IVN-er verzorgt hij - onder andere - excursies en lezingen op verzoek. Deze lezing over de wateren rond Leiden is het gevolg van zo’n eerder verzoek.

 

Leiden is een knooppunt van vele waterwegen, zoals de Vliet en de Haarlemmertrekvaart. Deze wateren zijn tegenwoordig nog steeds van belang voor de waterhuishouding van Rijnland, goederenvervoer en recreatie. Lex Burgel vertelt over de droogmaking van de Haarlemmermeer, aanleg van kanalen en tal van andere zaken.

 

Meer informatie
Zondag 19 november 2017
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Dhr. A P (Lex) Burgel
14:30 - 16:30
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Händel’s Messiah: een groots oratorium voor Kerstmis?

Wie kent niet Messiah? Ook al heeft men het werk nog nooit gehoord, het is waarschijnlijk net zo bekend als de Mattheus van J.S. Bach. Beide grote oratoria, de een voor Pasen, de ander voor Kerstmis. Maar klopt dat laatste wel? Dat deze beide oratoria weinig met elkaar te maken hebben wordt duidelijk als we Messiah nader gaan bekijken. Wat waren eigenlijk de intenties van Georg Friedrich Händel toen hij dit oratorium schreef? Daarvoor wordt eerst naar de componist zelf gekeken. We volgen kort zijn loopbaan en zijn muzikale inspiratiebronnen, voordat we bij het genre van het Oratorium stilstaan. Daarna wordt inhoudelijk op Messiah ingegaan. Ten eerste het libretto, de teksten die gebruikt werden en vervolgens naar hoe de muziek vormgegeven werd. Middels een flink aantal muzikale voorbeelden, wordt een beeld geschetst van dit indrukwekkende oratorium. Al zoekend naar de achtergronden van Messiah komen we ook bij de praktische problemen waar Händel mee te maken had, de zogenaamde uitvoeringspraktijk. We lopen daarom de uitvoeringsgeschiedenis tijdens zijn leven na en zullen ontdekken dat Händel heel wat tegenwerking kreeg bij de lancering van dit oratorium. En hoe ging het na zijn dood? Werd Messiah toen nog wel uitgevoerd, of moest men daar ook 150 jaar op wachten, net als bij de Mattheus? We gaan het allemaal ontdekken in deze lezing met veel beeld- en geluidmateriaal over Händel’s Messiah.

 


Wilt u na deze lezing de Messiah gaan beluisteren? De dirigent Pieter Jan Leusink reist in de kerstperiode traditiegetrouw met zijn Bach Choir & Orchestra of the Netherlands door Nederland om Händels Messiah uit te voeren. Op zondagmiddag 17 december om 14:00 uur vindt een uitvoering plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De Nieuwe Philharmonie onder leiding van dirigent Johannes Leertouwer en het Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble, voeren Messiah uit op dinsdag 19 december om 19:30 uur in de Stadsgehoorzaal in Leiden.


Margaret Krill studeerde piano aan het Utrechts conservatorium, waarna zij werkzaam was als uitvoerend musicus. Na haar studie muziekwetenschap werkte zij onder meer bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag als redacteur muziekuitgaven en programmeerde op diverse plekken een aantal kamermuziekseries. Zij heeft als pianodocent een bloeiende lespraktijk, geeft op meerdere locaties muziekcursussen en houdt regelmatig concertinleidingen en lezingen over muziek. Zij publiceerde artikelen over musici en componisten in diverse tijdschriften en schreef een boekje over Nederlandse pianisten uit de 19e en 20e eeuw. www.margaretkrill.nl

Meer informatie
Woensdag 13 december 2017
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Mw. drs. MM (Margaret) Krill
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Mind the gap
Mind the gap
Cursuscode: L04

MIND THE GAP HET ENGELSE EILANDGEVOEL EN DE VELE TEGENSTELLINGEN IN EEN LAND. DOOR  TITIA KETELAAR.
‘Mind the gap, mind the gap’ klinkt het in de Londense ondergrondse. Pas op voor het gat tussen het treinstel en het perron. Een betere metafoor is er voor het Verenigd Koninkrijk nauwelijks; niet alleen tussen de Britten en het Europese vasteland maar ook voor de verschillen binnen de Britse samenleving: stad en land, arm en rijk, Engelsen, Schotten, Welsh en Noord-Ieren. 
Na de Unie uit 1707 met de Schotten werd de Engelsen voorgehouden dat het benadrukken van hun identiteit deze unie in gevaar zou brengen. ‘Engelsheid’ moest wijken voor ‘Britsheid´. Dat heeft lange tijd goed gewerkt, maar in de 21eeeuw groeide de Engelse geldingsdrang. Brexit was een Engelse revolutie, de Engelsen wilden Engeland terug. De diepe kloven die de Brexit-stem in de zomer van 2016 blootlegde in de Britse samenleving waren - voor wie ze maar wilde horen of zien - altijd al zichtbaar. 
Toch was de Engelse Brexit-stem voor velen een verrassing. In haar boek Mind the Gap, onderzoekt Titia Ketelaar wat de Engelsen bezielde, beschrijft het Engelse karakter en zet uiteen hoe Engeland er nu eigenlijk voorstaat. Maar bovenal is dit boek een getuigenis van haar liefde voor het eiland aan de overkant van het Kanaal.
Titia Ketelaar was van 2010 tot 2016 correspondent voor NRC Handelsblad met als standplaats Londen. Vanaf 1 oktober 2016 is haar standplaats Den Haag.
Samenwerkingslezing van K&O, Bibliotheek Bollenstreek en de Rijnlandse Boekhandel.

Meer informatie
Woensdag 24 januari 2018
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Mw. (Titia) Ketelaar
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie

Twee dochters van het progressieve aristocratengezin De Jong van Beek en Donk groeien op als freules én strijdbare vrouwen. De ene zuster trouwt een schatrijke koopman en ontwikkelt zich tot feministisch schrijfster en presidente van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898. De ander huwt de componist Alphons Diepenbrock en vestigt de eerste privépraktijk voor logopedie. Hun keuzes leiden tot verwijdering. Deze lezing is in samenwerking met Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel.

Meer informatie
Woensdag 21 februari 2018
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Mw. (Elisabeth) Leijnse
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Connie Palmen
Connie Palmen
Cursuscode: L06

Op woensdagavond 14 maart 2018 is er tijdens de Boekenweek een lezing in samenwerking met K&O , de Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel. Hiervoor is Connie Palmen te gast.

Connie Palmen (Sint Odiliënberg, 17 november 1955) is auteur, neerlandica en filosofe. Ze debuteerde in 1991 met de literaire roman De Wetten.  Het boek werd een bestseller en daarmee was haar naam gevestigd. Door een interview voor het VPRO-radioprogramma Een Uur Ischa, maakte ze kennis met de bekende journalist/columnist Ischa Meier. Er ontstond een relatie.  In 1995, twee weken voor  de publicatie van haar tweede roman De Vriendschap, overleed Ischa Meijer. Ondanks het afblazen van de promotiecampagne werd dit boek  ook een bestseller. Eind 1995 ontving Connie Palmen de AKO Literatuurprijs.  De daaropvolgende romans I.M.(1998) en Geheel de uwe (2002) gaan beide over het leven en de dood van Ischa Meijer. 
In 1999 werd zij gevraagd om het Boekenweekgeschenk te schrijven. De Erfenis werd in een oplage van 754.000 gedrukt. 
In 2007 schreef zij de roman Lucifer, waarin verschillende bekende en minder bekende grachtengordelbewoners herkenbaar zijn. Centraal in deze roman staat het effect van roem. 
Haar boek Jij zegt het (2015) gaat over een liefdespaar uit de literatuur, Ted Hughes en Sylvia Plath. Palmen besteedt in dit boek aandacht aan de in 1998 overleden Ted Hughes en geeft hem een stem. Na de zelfmoord van Sylvia Plath in 1963 krijgt zij de status van martelares,  en Hughes die van verrader en moordenaar. Ook dit boek gaat over wat waarheid is. Hughes komt in het boek niet naar voren als slechterik, maar als een goedzak met een grote loyaliteit aan Plath. In 2016 ontvangt Connie Palmen hiervoor de Libris Literatuurprijs. In 2017 wint ze met Jij zegt het, de literaire jongerenprijs De  Inktaap. 
In 2017 schreef  Connie Palmen het Boekenweekessay, De zonde van de vrouw.

Meer informatie
Woensdag 14 maart 2018
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 12,50
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Strijd om de macht in een turbulente tijd. Alexander Gogel, een Amsterdamse koopman in de politiek.

Alexander Gogel (1765-1821) was een fascinerende man. Hij leidde een interessant leven in een tijd van staatsgrepen en grote politieke en maatschappelijke veranderingen. Na de Bataafse revolutie in 1795 draaide bij Gogel alles om de samensmelting van de zeven zelfstandige  gewesten tot een Bataafse eenheidsstaat, die hij ondanks grote tegenwerking tot stand bracht. Weinig bekend is dat zijn belangstelling voor kunst en cultuur hem ertoe bracht in het Huis ten Bosch met de prachtige Oranjezaal een Nationale Konst-Gallerij in te richten, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.

Het traditionele beeld van Alexander Gogel toont hem als een financiële technocraat. Jan Postma wil in deze voordracht laten zien, zoals hij ook deed  in zijn in februari 2017 verdedigde dissertatie, dat Alexander Gogel in werkelijkheid een door idealen gedreven politicus was.   

Meer informatie
Woensdag 18 april 2018
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Dhr. (Jan) Postma
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest
Inschrijving geopend >

Hier vindt u een overzicht van alle lezingen.