Volksuniversiteit Oegstgeest
071-5237165

Lezingen

Strijd om de macht in een turbulente tijd. 
Alexander Gogel, een Amsterdamse koopman in de politiek.

Op woensdagavond 18 april 2018 is er een lezing over Alexander Gogel (1765-1821)

Strijd om de macht in een turbulente tijd. Alexander Gogel, een Amsterdamse koopman in de politiek.

Strijd om de macht in een turbulente tijd.

Alexander Gogel, een Amsterdamse koopman in de politiek.

 

Op woensdagavond 18 april 2018 is er een lezing over Alexander Gogel (1765-1821) Deze fascinerende man leidde een interessant leven in een turbulente tijd van staatsgrepen en grote politieke en maatschappelijke veranderingen. Na de Bataafse revolutie in 1795 draaide bij Gogel alles om de samensmelting van de zeven zelfstandige  gewesten tot een Bataafse eenheidsstaat, die hij ondanks grote tegenwerking tot stand bracht. Weinig bekend is dat zijn belangstelling voor kunst en cultuur hem ertoe bracht in het Huis ten Bosch met de prachtige Oranjezaal een Nationale Konst-Gallerij in te richten, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.

Het traditionele beeld van Alexander Gogel toont hem als een financiële technocraat. Jan Postma wil in deze voordracht laten zien, zoals hij ook deed  in zijn vorig jaar verdedigde dissertatie, dat Alexander Gogel in werkelijkheid een door idealen gedreven politicus was.   

Het traditionele beeld van Alexander Gogel toont hem als een financiële technocraat. Jan Postma wil in deze voordracht laten zien, zoals hij ook deed  in zijn in februari 2017 verdedigde dissertatie, dat Alexander Gogel in werkelijkheid een door idealen gedreven politicus was.   

Meer informatie
Woensdag 18 april 2018
1 lezing van 2 uur
Prijs: € 8,50
Dhr. (Jan) Postma
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Japan, Van Gogh's Utopia
Japan, Van Gogh's Utopia
Cursuscode: K&C 1.60

De tentoonstelling 'Van Gogh en Japan' zal in het Van Gogh Museum in Amsterdam worden gehouden van 23 maart tot 24 juni a.s.

Vooral tijdens het verblijf van Vincent van Gogh in Parijs en in Arles, vormden de kleurrijke Japanse prenten voor hem een bijzondere bron van inspiratie en vele invloeden daarvan zijn in diens werk terug te vinden.  

Wanneer Vincent van Gogh in 1886 in Parijs aankomt, is er bij de Franse Impressionisten grote belangstelling voor de Japanse prent. Ook van Gogh raakt in de ban van de stijl, kleurstelling en de compositie van de Japanse prentkunst. Samen met zijn broer Theo wordt een omvangrijke verzameling Japanse prenten aangelegd die nu grotendeels bewaard is gebleven in de collecties van het Van Gogh Museum. In zijn Parijse periode schildert Van Gogh zijn drie opmerkelijke ‘Japonaiserie’ werken, geïnspireerd door  voorbeelden uit zijn Japanse prentenverzameling. Hoewel hij daarbij zijn eigen visie op stijl en kleur uitdrukt, streeft hij er niettemin naar om zo goed mogelijk de originele voorbeelden na te volgen. Bijzondere aandacht zal aan dit thema worden besteed. 

Tijdens zijn verblijf van (1888 – 1889) te Arles, vindt hij in de Provence zijn ‘Japanse Utopia’, het door hem bewonderde culturele ideaalbeeld dat hij heeft van het Land van de Rijzende Zon. Dit leidt tot nieuwe inspiratie in zijn werk. In de herberg van Auvers-sur Oise overlijdt Vincent van Gogh op 29 juli 1890.  Aan de wanden boven zijn sterfbed zullen Japanse prenten zijn opgeprikt, beelden die hem in zijn stervensuur begeleiden naar het Oosters Paradijs.   

Willem van Gulik was van 1971-1991 werkzaam op het Museum Volkenkunde te Leiden, eerst als conservator van de afdeling Japan en later als directeur van het museum. Daarna volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de Kunstgeschiedenis en Materiële Cultuurkunde van Oost Azië aan de Universiteit Leiden en is hij sinds 2010 met emeritaat. 

Hij stelde de eerste catalogus samen van de ruim vierhonderd Japanse prenten die Vincent van Gogh had verzameld ( Japanese Prints collected by Vincent van Gogh, Amsterdam 1978) en in het Van Gogh museum worden bewaard.

Meer informatie
Dinsdag 15 mei 2018
1 les van 2 uur
Prijs: € 16,00
Dhr. W (Willem) van Gulik
10:30 - 12:30
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >

Strijd om de macht in een turbulente tijd. 
Alexander Gogel, een Amsterdamse koopman in de politiek.

Op woensdagavond 18 april 2018 is er een lezing over Alexander Gogel (1765-1821)