Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: L02

Vogels in de landschappen rondom Oegstgeest

Vogels in de landschappen rondom Oegstgeest
Cursuscode: L02

Sommige vogels zie je overal en ook nog het hele jaar. Kraaien bijvoorbeeld en hier in het westen ook meeuwen. Andere soorten zijn veel meer gebonden aan een bepaald type landschap: bos, duinen, polders, rietvelden, maar ook de stad. Ook daarbij zijn er die het hele jaar aanwezig zijn. Weer andere zijn er alleen in de winter of juist alleen in de maanden dat er genoeg insecten zijn.

(foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

Waar kunnen we bijvoorbeeld een smient (een eendensoort) vinden? Antwoord: in de winter op de Klinkenbergerplas. Daar verblijven ze overdag wel met duizenden tegelijk. ’s Nachts gaan ze gras eten op de weilanden. Ze maken een heel kenmerkend, fluitend, geluid zodat je ze ook overvliegend meteen kunt herkennen.

In Oegstgeest hebben we verschillende landschapstypen bijna onder handbereik: zee en strand, duin, polder, plassengebied, landgoedbos en niet in de laatste plaats het stadslandschap met steenstructuren, water, parken en ander stedelijk groen en tuinen. Er zijn vogels die heel kieskeurig zijn en sterk gebonden aan een bepaald landschapstype. IJsvogels zijn nadrukkelijk aan water gebonden, omdat ze vis eten. Van ijs moeten ze niets hebben. Als er ijs ligt moeten ze snel zorgen dat ze bij open water komen, anders overleven ze het niet. Bij kou komen er ook meer vogels de stad in en dan loont het de moeite om ze te voeren. Dan kunnen er in de tuin wel twintig verschillende soorten voorkomen.
Lex Burgel is gefascineerd door de vogelwereld en door zijn enthousiaste manier van vertellen weet hij dit goed op zijn toehoorders over te brengen!

Lex Burgel (1946) was werkzaam als ontwerper van zeeschepen bij een scheepswerf in de Rotterdamse regio en stapte daarna over naar het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Relatief laat, pas toen hij 24 jaar oud was, werd hij besmet door het “vogelvirus” en dat is niet meer overgegaan. Na zijn pensionering is hij vooral actief bij groene organisaties zoals IVN en Vogelbescherming. Als IVN-er verzorgt hij excursies en op verzoek lezingen en voor Vogelbescherming leidt hij door het jaar heen een aantal excursies in de regio, onder andere in de nationale vogelweek.

Deze lezing is georganiseerd door Volksuniversiteit K&O Oegstgeest, Bibliotheek Bollenstreek en de Rijnlandse Boekhandel.

Woensdag 21 november 2018
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 8,50
Dhr. AP (Lex) Burgel
20:00 - 22:00
Locatie: Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest (klik hier voor de adres gegevens)
Inschrijving geopend >
AP (Lex) Burgel
AP (Lex) Burgel
Lex Burgel (1946) was werkzaam als ontwerper van zeeschepen bij een scheepswerf in de Rotterdamse regio en stapte daarna over naar het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Relatief laat, pas toen hij 24 jaar oud was, werd hij besmet door het ???vogelvirus??? en dat is niet meer overgegaan. Na zijn pensionering is hij vooral actief bij groene organisaties zoals IVN en Vogelbescherming. Als IVN-er verzorgt hij excursies en lezingen op verzoek en voor Vogelbescherming leidt hij in het door het jaar heen een aantal excursies in de regio, onder andere in de nationale vogelweek.