Volksuniversiteit Oegstgeest
071-5237165

Kunst

Dit jaar komen weer veel interessante onderwerpen aan bod. We staan stil bij de Oudheid,  de Middeleeuwen , de Opera,  de Islam en in het Luther jaar bij de Reformatie. We reizen naar Schotland en China en filosoferen over actualiteiten.

De Reformatie
De Reformatie
Cursuscode: K&C 1.08

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in het Duitse plaatsje Wittenberg spijkerde. Hij had toen nog geen idee van de religieuze revolutie die zijn ideeën zouden ontketenen. De gevolgen van die revolutie beperkten zich niet tot het religieuze. De opkomst van het Protestantisme had een enorme impact op het politieke landschap van Europa, op sociale verhoudingen en op kunst en cultuur. De effecten van de Reformatie zijn ook vandaag nog steeds voelbaar. In vijf bijeenkomsten zal de Reformatie van verschillende kanten worden bekeken. In de eerste bijeenkomst bespreken we de religieuze situatie in Europa aan de vooravond van de Reformatie. Hoe populair was het Katholicisme eigenlijk in de vijftiende eeuw? In les twee en drie komen het Lutheranisme en het Calvinisme aan bod. Hoe zagen de nieuwe theologieën eruit en hoe verspreidden deze ideeën zich door Europa? In de laatste twee bijeenkomsten nemen we de maatschappelijke en culturele impact van de Reformatie onder de loep. In les vier kijken we wat de opkomst van het Protestantisme betekende voor de kunst en muziek. Hoe veranderde het Protestantisme ideeën over de functie van schoonheid? Wat waren de oorzaken van de beeldenstorm en hoe werd kunst gebruikt voor het vormen van confessionele identiteiten? In de laatste bijeenkomst bespreken we het probleem van religieus geweld en de oplossingen die daarvoor werden aangedragen. 1. Aanloop en aanleiding 2. Lutheranisme 3. Calvijn en de Tweede Reformatie 4. Kunst en muziek 5. Conflict en tolerantie

Meer informatie
Donderdag 2 november 2017
5 lessen van 1,5 uur
Prijs: € 65,00
Dhr. (Jonas) van Tol
19:30 - 21:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving nog open >
Sociale filosofie en de actualiteiten

In deze cursus zal er worden ingegaan op de meest prangende politieke vragen die recente gebeurtenissen oproepen. Een voorbeeld hiervan is het Oekraïne-referendum, die de vraag oproept wat we moeten vinden van referenda: zijn  referenda een aanwinst voor onze democratische samenleving of juist niet? Dit referendum is echter niet de enige recente gebeurtenis die vragen over onze democratische samenleving oproept. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de opkomst van populisten als Trump, Farage, Le Pen, Petry en Wilders. Is hun politieke succes een succes voor de democratie? En wat is dat eigenlijk ‘een democratie’? Deze vragen en meer zullen worden besproken in deze cursus. Hierbij wordt er vooral naar gestreefd deze vragen te verbinden aan de ideeën van grote filosofische en politieke denkers. Denk hierbij aan klassieke filosofen als Plato en Aristoteles, maar ook modernere denkers als Mill en Rawls. Men is namelijk alleen instaat écht goed door te dringen tot de kern van maatschappelijke vraagstukken als men ze in een bredere context van politiek-filosofisch gedachtegoed kan plaatsen. In vier bijeenkomsten krijgt u hiervoor de handvatten aangeboden.  


De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten die over de volgende kernbegrippen zullen gaan: democratie, gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

Meer informatie
Dinsdag 7 november 2017
4 lessen van 1,5 uur
Prijs: € 55,00
Dhr. F (Floris) Schleicher
19:30 - 21:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving nog open >
De veelkleurige wereld van de islam

De wereld van de islam kent vele kleuren. Deze cursus gaat in op stromingen in de islam, en laat op een beeldende manier zien hoe belangrijk het is om oog te hebben voor verschillen. Momenteel wordt Europa hard getroffen door terroristische aanslagen in naam van islam. Dat roept voor veel mensen de vraag op wat zij van de islam kunnen verwachten. Waar staat deze religie voor? Hoe verhouden jihadisten zich tot moslims die aangeven dat islam staat voor vrede? Wie de berichtgeving volgt, ziet dat er vaak wordt gesproken over ‘moslims’ als één grote categorie. Maar is dat terecht? Kun je wel spreken van ‘de islam’ of heeft de islam meerdere gezichten? Duidelijk is dat de islam een bron van inspiratie is voor zeer uiteenlopende bewegingen, variërend van militante terroristen en orthodoxe fundamentalisten, tot feministen en mystici. In deze cursus wordt deze veelzijdigheid in drie thema’s belicht. In de eerste les bespreken we het ontstaan van verschillende stromingen in de islam. De tweede les gaat in op verschillende manieren waarop het thema jihad (strijd) is uitgelegd in de moderne tijd. In de laatste les zien we hoe moskeeën verschillende kleuren kunnen aannemen ten opzichte van hun omgeving.

Meer informatie
Woensdag 8 november 2017
3 lessen van 2 uur
Prijs: € 43,00
Mw. (Welmoet) Boender
20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving nog open >
De Egyptische invloed op de Griekse Kunst

Wie de oudste Griekse beelden kent, ziet dat de Grieken de kunst van het beelden maken in ieder geval deels van de Egyptenaren hebben geleerd:de beelden staan met hun linkerbeen naar voren, hun armen hangen langs hun lichaam en ze kijken strak voor zich uit. Tijdens deze lezing vertel ik hoe de Grieken in de zevende eeuw v.Chr. de Egyptische kunst zo goed hebben leren kennen, dat ze hem konden gaan imiteren. Wat deden de Grieken in Egypte? De invloed van de Egyptische kunst geldt niet alleen voor grote marmeren beelden, maar ook voor schilderingen, kleinkunst en misschien architectuur. Kunst om de kunst bestond in deze periode van de oudheid niet. Griekse kunst uit de zevende eeuw v.Chr. heeft net als de Egyptische kunst altijd eerst een andere functie (en moest daarnaast natuurlijk ook aan het schoonheidsideaal voldoen). In hoeverre verschilde de functie van de Griekse kunst met die van de Egyptische? Kan dit een verklaring zijn voor de ontwikkeling die de Griekse kunst al snel doormaakt en ervoor zorgt dat zij er anders uit gaat zien dan Egyptische kunst?

Meer informatie
Maandag 13 november 2017
1 les van 2 uur
Prijs: € 17,00
Mw. drs. D. (Diana) de Wild
10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving nog open >
Jacoba van Beieren
Jacoba van Beieren
Cursuscode: K&C 1.10

In 2017 is het zeshonderd jaar geleden dat een reeks noodlottige gebeurtenissen de perspectieven van Jacoba van Beieren veranderde van gravin van Touraine en Holland, via koningin van Frankrijk tot hertogin van Brabant die voor Holland in de nek wordt gehijgd door een boze oom. Dat complexe jaar bepaalde de rest van haar kortstondig leven. Bij telkens andere (on)machtige mannen zocht zij steun, om te ervaren dat zij via koningin tot pion degradeerde. In de lezing worden de tumultueuze gebeurtenissen uit haar leven in een breder perspectief geplaatst.

Meer informatie
Dinsdag 14 november 2017
1 les van 2 uur
Prijs: € 17,00
Dhr. prof. dr. D.E.H. (Dick) de Boer
14:15 - 16:15
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving nog open >
Wat Romeinen van de Griekse Kunst vonden

Het is heel gebruikelijk om de Griekse kunst en de Romeinse kunst in één adem te noemen. De Romeinen hebben zich dan ook in grote mate door de Grieken laten inspireren of lieten Griekse kunstenaars hun kunstwerken maken. Toch keken de Romeinen heel anders tegen kunst aan dan de Grieken. Deze cursus gaat over de relatie tussen Griekse kunst en de Romeinen. Na een kort overzicht van de verovering van de Griekse steden door de Romeinen wordt uitgelegd waarom de Romeinen van Griekse kunst hielden, maar er toch niet te verzot op mochten zijn. Hoewel Griekse en Romeinse kunst qua stijl erg op elkaar lijken, zijn er ook verschillen zoals het portret of het afbeelden van landschappen. Deze verschillen worden in de cursus uitgelegd.De cursus gaat ook over praktische zaken: hoe werd de Griekse kunst naar Rome gebracht? Hoe werden beroemde beelden gekopieerd?Als laatste komt een aantal beroemde beelden uit de oudheid (bijna alleen bekend uit Romeinse kopieën!) aan de orde.

Meer informatie
Maandag 20 november 2017
4 lessen van 2 uur
Prijs: € 68,00
10:00 - 12:00
Inschrijving nog open >
Lang Leve de Opera, deel 1
Lang Leve de Opera, deel 1
Cursuscode: K&C 1.51

Er is waarschijnlijk geen enkel ander muziekgenre dat zo tot de verbeelding spreekt als de opera. Ontstaan rond 1600 in Italië, is de opera nog steeds springlevend. Bijna alle componisten tot aan vandaag, hebben zich gewaagd aan het schrijven van een opera. Hierdoor is niet alleen een immens maar ook zeer divers repertoire ontstaan. In deel 1 van deze meerdelige cursus volgen we de ontstaansgeschiedenis van de opera in Italië, om vervolgens het genre tijdens de Renaissance en Barok verder te zien ontwikkelen. Naast de muzikale geschiedenis van de opera zal er ook aandacht zijn voor de wereld waarin deze geproduceerd moest worden. De cursus wordt ondersteund met talloze illustraties, muziekvoorbeelden en filmpjes. De cursist ontvangt na elke les een samenvatting inclusief een lijst van alle gehoorde muziekvoorbeelden.

Meer informatie
Vrijdag 26 januari 2018
5 lessen van 2 uur
Prijs: € 83,00
Mw. drs. MM (Margaret) Krill
13:30 - 15:30
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
De barnsteenroute
De barnsteenroute
Cursuscode: K&C 1.52

Barnsteen is versteend hars, dat veel langs de oevers van de Oostzee gevonden wordt. In de oudheid verzamelden bewoners van de Oostzeekust barnsteen om er sieraden van te maken en het te verhandelen met naburige volkeren. Via deze handel kwam het barnsteen uiteindelijk in het Middellandse Zeegebied terecht. De route bestond al in de Bronstijd: in Griekse graven uit Mycene (17e en 16e eeuw v.Chr.) zijn kralen en andere sieraden van barnsteen gevonden. Volgens latere Griekse mythen waren stukjes barnsteen de gestolde tranen van de goden. De Romeinen wisten dat het hars van bomen uit het noorden was. Zij rekenden barnsteen tot de meest kostbare stenen die zij kenden. In Romeinse graven in Nederland zijn verschillende voorwerpen van barnsteen gevonden zoals in een rijk graf in Nijmegen dat 13 (!) voorwerpen van barnsteen bevatte, waaronder een klein beeldje van Amor. In de oudheid zijn langs de hele route van de Oostzee tot aan de Middellandse Zee prachtige sieraden van barnsteen gemaakt. In de cursus wordt de barnsteenroute gevolgd van Denemarken tot de Middellandse Zee en zelfs verder naar Mesopotamië en Egypte.

Meer informatie
Maandag 12 februari 2018
1 les van 2 uur
Prijs: € 17,00
Mw. drs. D. (Diana) de Wild
10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
De oudheid in de Provence
De oudheid in de Provence
Cursuscode: K&C 1.53

De Provence in het zuiden van Frankrijk staat nog vol gebouwen uit de oudheid, die deels heel goed bewaard gebleven zijn: het Romeinse theater van Orange, Maison Carrée in Nimes en de beroemde Pont du Gard. De Grieken kwamen al vroeg naar dit deel van Frankrijk: zij stichtten in de zevende eeuw v. Chr. de grote havenstad Marseille en dreven handel met de Galliërs. Vanaf de tweede eeuw v. Chr. mengden de Romeinen zich in de politiek van de Provence. In de eerste eeuw v. Chr. hoorde dit gebied definitief bij het Romeinse Rijk. In de Romeinse periode maakte dit deel van Frankrijk een grote bloeiperiode door.Tijdens de cursus maken we een reis door de Provence langs de beroemde en minder beroemde ruïnes uit de oudheid.

Meer informatie
Maandag 5 maart 2018
4 lessen van 2 uur
Prijs: € 68,00
Mw. drs. D. (Diana) de Wild
10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >
Portret van Schotland
Portret van Schotland
Cursuscode: K&C 1.56

Schotland wordt over enkele jaren misschien wel de nieuwste Europese natie, maar wie kent dit land eigenlijk? Achter de clichés van kilts, doedelzakken, Hooglanden en whisky gaan een rijke, rumoerige geschiedenis, cultuur en economie schuil. Schotten hebben betekenis gehad voor de hele wereld: uitvinders (stoommachine! asfalt! fiets!televisie!), wetenschappers, filosofen (de Verlichting) en schrijvers. Wie bijvoorbeeld denkt dat de geestelijk vader van de detectiveroman een Engelsman was, komt bedrogen uit. Zo zijn er meer verrassingen!

Meer informatie
Maandag 5 maart 2018
3 lessen van 2 uur
Prijs: € 48,00
Dhr. M Daane
14:00 - 16:00
Locatie: Volksuniversiteit K&O Oegstgeest
Inschrijving geopend >

Pagina's

Dit jaar komen weer veel interessante onderwerpen aan bod. We staan stil bij de Oudheid,  de Middeleeuwen , de Opera,  de Islam en in het Luther jaar bij de Reformatie. We reizen naar Schotland en China en filosoferen over actualiteiten.