Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Vacature cursus coördinator

De Volksuniversiteit van Oegstgeest neemt een bijzondere plaats in binnen het Sociaal Domein en draagt bij aan ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. De volksuniversiteit verzorgt lezingen, cursussen, excursies en workshops. Wij bieden een breed aanbod aan op het gebied van Kunst en Cultuur, Sport en Welzijn, Talen en Literatuur en Creativiteit. De organisatie van de Volksuniversiteit wordt gerund door één medewerker en verschillende vrijwilligers: het coördinatieteam. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de Volksuniversiteit in stand te houden.

Voor het cursusprogramma ‘Sport en Welzijn’ en het cursusprogramma ‘Talen en Literatuur’ zoeken wij , op vrijwillige basis , per direct een

Cursus coördinator

De coördinatoren in het coördinatieteam zijn de eerste contactpersonen richting de docenten. Zij denken mee over het aanbod van de Volksuniversiteit. Het coördinatorenteam bestaat uit vijf cursus coördinatoren, ieder met een eigen "cursuspakket" waarvoor hij/zij het aanspreekpunt is. De samenwerking binnen het team is goed en er wordt vier keer per jaar overlegd. Het is afwisselend werk met veel contacten, ruimte voor ideeën, initiatieven en creatieve invallen.

De cursus coördinator                                                    

 • Is verantwoordelijk voor het aanbod binnen zijn/haar cursusprogramma.
 • Denkt mee over de haalbaarheid van het aanbod en over de punten waarop we dit kunnen verbeteren.
 • Onderhoudt contact met docenten.
 • De cursus coördinator maakt deel uit van het coördinatoren overleg zodat de volledige programmering van de Volksuniversiteit goed op elkaar is afgestemd.
 • Houdt bij wat de voortgang van de eigen aangeboden activiteiten is d.m.v. (tussentijdse) evaluaties.
 • Denkt mee over het vergroten van de naamsbekendheid en publiciteit.
 • Is bereid zo nu en dan als gastheer/- gastvrouw op te treden (ontvangst docenten en cursisten, klaarzetten lokaal, na afloop opruimen).
 • Werkt samen met de medewerker Volksuniversiteit.

Wat verwachten wij

 • Affiniteit met het gehele aanbod van de Volksuniversiteit.
 • Affiniteit met een leven lang leren.
 • Open, klantvriendelijke en initiatiefrijke houding.
 • Om kunnen gaan met deadlines.
 • Lokale binding.
 • Organisatietalent

Wij bieden
De cursus coördinator betreft een vrijwillige functie. Je komt terecht in een prettige, stimulerende en inspirerende werkomgeving, ontvangt een gratis bibliotheekabonnement en een jaarlijkse attentie. Daarnaast hebben wij een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers en is er de mogelijkheid om jaarlijks andere collega vrijwilligers te ontmoeten.

Informatie
Wil je meer weten over de rol van cursuscoördinator en vind je het leuk samen te werken in een enthousiast team, neem dan contact op met Paula van Kalmthout, de medewerker van de Volksuniversiteit via  ko.oegstgeest@12move.nl of 071-5237156.
Reacties kunnen gemaild worden naar ko.oegstgeest@12move.nl t.a.v. Paula van Kalmthout  o.v.v. sectie coördinator Sport en Welzijn c.q. Taal en Literatuur. In de maand december/ januari worden de kennismakingsgesprekken gehouden.

Vanaf 1 januari fuseert de Volksuniversiteit met de Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest. Dit heeft geen gevolgen voor de identiteit en eigenheid van de Volksuniversiteit. Door de krachten te bundelen kunnen beide organisaties niet alleen het bestaande cursusaanbod voortzetten maar zal er ook gewerkt worden aan vernieuwing en verbreding van het totale programma-aanbod in Oegstgeest.

www.ko-oegstgeest.nl