Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Vacature coördinator

Volksuniversiteit Oegstgeest | cursus coördinator

De Volksuniversiteit Oegstgeest draagt bij aan ontmoeting, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen lezingen, cursussen, excursies en workshops . De organisatie van de volksuniversiteit valt onder de Bibliotheek Bollenstreek en wordt gerund door één medewerker en verschillende vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn de Volksuniversiteit Oegstgeest in stand te houden.

Daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilllige coördinator

De coördinatoren in het coördinatieteam denken mee over het aanbod van de volksuniversiteit en zij zijn de eerste contactpersonen richting de docenten. Het coördinatorenteam bestaat uit vijf cursuscoördinatoren, ieder met een eigen ‘cursuspakket’ waarvoor hij/zij het aanspreekpunt is. De samenwerking binnen het team is goed. We overleggen vier keer per jaar. Het afwisselend vrijwilligerswerk met veel contacten binnen en buiten de volksuniversiteit, ruimte voor ideeën, initiatieven en creatieve invallen.

De  coördinator

 • is verantwoordelijk voor het aanbod binnen zijn/haar cursusprogramma
 • denkt mee over de haalbaarheid van het aanbod en over de punten waarop we dit kunnen verbeteren
 • onderhoudt contact met docenten
 • maakt deel uit van het coördinatorenoverleg zodat de volledige programmering van de Volksuniversiteit Oegstgeest goed op elkaar is afgestemd
 • houdt bij wat de voortgang van de eigen aangeboden activiteiten is d.m.v. (tussentijdse) evaluaties
 • denkt mee over het vergroten van de naamsbekendheid en publiciteit
 • is bereid zo nu en dan als gastheer/- gastvrouw op te treden (ontvangst docenten en cursisten, klaarzetten lokaal, na afloop opruimen)
 • werkt samen met de medewerker Volksuniversiteit Oegstgeest

Jij hebt

 • affiniteit met het aanbod van de volksuniversiteit
 • affiniteit met een leven lang leren
 • een open, klantvriendelijke en initiatiefrijke houding
 • binding met Oegstgeest
 • organisatietalent

Wij bieden

Je komt terecht in een prettige, stimulerende en inspirerende werkomgeving, ontvangt een gratis bibliotheekabonnement en een jaarlijkse attentie. Daarnaast hebben wij een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers en is er de mogelijkheid om jaarlijks andere collega vrijwilligers te ontmoeten.

Interesse?

Hoeveel tijd je erin wilt steken ligt aan jou. Als je het leuk vindt om te netwerken en mee te werken aan een nieuwe Volksuniversiteit Oegstgeest dan gaan we graag met jou in gesprek. Neem dan, en ook als je eerst meer wil weten over de rol van cursuscoördinator, contact op met Paula van Kalmthout, coördinator van de Volksuniversiteit Oegstgeest via volksuniversiteit@bibliotheekbollenstreek.nl of bel met 071-5237156.

Bibliotheek Bollenstreek | Volksuniversiteit Oegstgeest

De Volksuniversiteit Oegstgeest maakt m.i.v. 1 januari onderdeel uit van de Bibliotheek Bollenstreek. Door de krachten te bundelen kunnen beide organisaties niet alleen het bestaande cursusaanbod voortzetten maar zal er ook gewerkt worden aan vernieuwing en verbreding van het totale programma-aanbod in Oegstgeest.