Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Ontdek nieuwe mogelijkheden bij de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest. 
De stichting stelt zich ten doel inwoners van Oegstgeest en naaste omgeving mogelijkheden te bieden zich algemeen te ontwikkelen en te vormen. Zij doet dit door het organiseren van cursussen en andere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creatieve ontwikkeling.


Discover new opportunities at Volksuniversiteit K&O Oegstgeest.
The foundation aims at offering Oegstgeest residents opportunities for personal development by organising courses and other activities in the field of art, culture and creative development.

Wij stellen ons voor:
Dagelijks Bestuur 
Voorzitter: Gerard Wuisman
Vice-voorzitter: Willem Ronner
Penningmeester: Wim Visée

Algemeen Bestuur
Sectie Kunst & Cultuur: Harry van Schooten
Sectie Talen: Willem Ronner
Sectie Creatief: Corina Zuiderduin
Sectie Sport & Welzijn: Lia Hooijmans
Sectie Lezingen: Helma Koek en Reina Boerrigter
Verdiepende Museumbezoeken 
een samenwerking van de Volksuniversiteiten Leiderdorp - Katwijk - Oegstgeest
contactpersonen:  Emil Broesterhuizen, Paulien van Paridon en Yvonne de Waal

Secretariaat
Jantine van Kernebeek en Paula van KalmthoutAlgemene Voorwaarden