Volksuniversiteit Oegstgeest
071-5237165

De wateren rond Leiden

zondag, 19 november, 2017


De wateren rond Leiden - Lezing door Lex Burgel bij K&O Oegstgeest op zondagmiddag 19 november om 14.30 uur.

Een blik op de kaart leert dat Leiden een knooppunt is van vele rivieren en kanalen, zoals de Oude Rijn, de Vliet en de Haarlemmertrekvaart. Deze wateren zijn tegenwoordig nog steeds van belang voor de waterhuishouding van Rijnland, voor goederenvervoer en recreatie. Met de komst van de spoorwegen in de 19e eeuw liep echter het personenvervoer over water sterk terug en verdwenen de trekschuiten uit het landschap. In 1677, een topjaar in dit “intercityvervoer” tussen Leiden en Haarlem, maakten 148000 mensen gebruik van dit vervoer en vertrokken er dagelijks 9 trekschuiten uit Leiden en Haarlem voor een reis van 4 a 5 uur. Tussen Leiden en Den Haag of Delft moesten de passagiers van de trekschuit overstappen bij de Leidsche Dam. Een schutsluis kwam daar pas later. 
Over deze onderwerpen, de droogmaking van de Haarlemmermeer, de aanleg van kanalen en vele andere zaken vertelt Lex Burgel  u tijdens deze lezing op deze zondagmiddag. 
Lex Burgel (1946) is scheepsbouwkundige en jurist.  Hij was werkzaam als ontwerper van zeeschepen bij een scheepswerf in de Rotterdamse regio en stapte daarna over naar het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Vanaf 1986 tot zijn pensionering is hij werkzaam geweest bij het Directoraat Generaal Scheepvaart van dat ministerie. Hij was beleidsambtenaar op het gebied van scheepvaartveiligheid en voorkoming van milieuvervuiling door de internationale scheepvaart en als zodanig betrokken bij het internationaal overleg en de totstandkoming van verdragen op deze gebieden. 
Na zijn pensionering is hij vooral actief bij groene organisaties zoals IVN en Vogelbescherming. Als IVN-er verzorgt hij - onder andere - excursies en lezingen op verzoek. Deze lezing over de wateren rond Leiden is het gevolg van zo’n eerder verzoek.