Volksuniversiteit Oegstgeest

Bestellijst

Geen bestellingen

Bereikbaarheid en openingstijden

Ons bezoek ( en post-) adres is Lange Voort 2u , 2341 KA Oegstgeest. Makkelijk te bereiken met de buslijnen 187, 186 (halte Irislaan). Veel parkeerruimte rondom, gratis of met de blauwe schijf.

Volksuniversiteit K&O Oegstgeest is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen is het secretariaat gesloten.

Directions and opening hours
Our address is Lange Voort 2u, 2341 KA Oegstgeest.  This is easy to reach using bus line 187,186 (stop Irislaan).  There is a lot of parking space in the area, either free of charge or by use of  the blue parking  disc.
Volksuniversiteit K&O Oegstgeest is open from Monday to Friday from 9:00 - 13:00 hrs. The administration is closed during school holidays and on public holidays.

t: 071-5237165

e: ko.oegstgeest@12move.nl


Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2018 t/m zaterdag 5 januari 2019
Krokusvakantie: zaterdag 23 februari t/m 2 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen: 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie: zaterdag 27 april t/m 4 mei 2019