Volksuniversiteit Oegstgeest

Bereikbaarheid en openingstijden

Ons bezoek ( en post-) adres is Lange Voort 2u , 2341 KA Oegstgeest. Makkelijk te bereiken met de buslijnen 187, 186 (halte Irislaan). Veel parkeerruimte rondom, gratis of met de blauwe schijf.

Volksuniversiteit K&O Oegstgeest is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 uur. Tijdens de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen is het secretariaat gesloten.

Directions and opening hours
Our address is Lange Voort 2h, 2341 KA Oegstgeest.  This is easy to reach using bus line 187,186 (stop Irislaan).  There is a lot of parking space in the area, either free of charge or by use of  the blue parking  disc.
Volksuniversiteit K&O Oegstgeest is open from Monday to Friday from 9:00 - 13:00 hrs. The administration is closed during school holidays and on public holidays.

t: 071-5237165

e: ko.oegstgeest@12move.nl

Leidens Ontzet dinsdag 3 oktober 2017

Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag 30 maart 2018

Tweede Paasdag 2 april 2018

Meivakantie 30 april t/m 4 mei 2018

Hemelvaart donderdag 10 mei 2018

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018

Zomervakantie 2018: 16  juli t/m 24 augustus 2018