Welkom bij Volksuniversiteit K&O Oegstgeest

K&O zoekt dringend bestuursleden en vrijwilligers

Eind juni besloot het College, na een motie van de gemeenteraad, dat K&O voor komende twee jaar toch subsidie blijft ontvangen. Daarop heeft het bestuur van K&O besloten de opheffing, die zij had aangekondigd per 1 juli 2017, te annuleren. K&O blijft dus bestaan en haar bestuur is er alles aangelegen de condities te scheppen om dat blijvend te maken.

Nu er weer volop perspectief is, zijn meer en nieuwe bestuursleden nodig, die bereid zijn hun schouders onder onze K&O te zetten. Er is behoefte aan drie soorten vrijwilligers: Dagelijks Bestuur (zij die zorgen dat de organisatie loopt en voor de continuïteit daarvan), Sectiehoofden voor de vijf cursusdomeinen en de lezingen, en vrijwilligers die bereid zijn hand– en spandiensten te verrichten.

Al deze vrijwilligers – zoals het woord al zegt - worden niet bezoldigd, maar verrichten hun activiteiten uit roeping, op zoek naar een zinvolle besteding van vrije tijd en omdat het hun plezier geeft in een leuk en gedreven team te werken.

Voor het dagelijks bestuur is er behoefte aan een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter. Beiden zijn al meer dan tien jaar actief en aflossing van de wacht is dus gewenst.  

Voor de secties zijn nodig sectiehoofden voor kunst en cultuur, creativiteit, culinair en sport, spel en welzijn. Deze sectiehoofden vormen, samen met het dagelijks bestuur, het Algemeen Bestuur van K&O.

Als u wat voelt voor een dergelijke functie, of iets meer wilt weten wat het inhoudt, neem dan eerst contact op met het secretariaat: aan de balie bij K&O, per telefoon 5237165 of via mailadres ko.oegstgeest@12move.nl , waarna een bestuurslid contact met u opneemt.

Wilt u wel vrijwilligerswerk doen, maar u niet aan een bestuursfunctie wilt binden, meld dat dan ook aan het secretariaat.

Graag wijs ik u op ons Open Huis op zaterdag 27 augustus a.s., waar u docenten, bestuursleden en secretariaat kunt ontmoeten.

Ik zie uit naar uw bijdrage aan K&O,

Egmond van Rijn, voorzitter.

 

AGENDA - Cursussen, lezingen en museumbezoeken

4 lessen van 1,5 uur vanaf dinsdag 30 augustus 2016 om 14:00 uur.
14 lessen van 1 uur vanaf woensdag 7 september 2016 om 8:45 uur.
12 lessen van 1 uur vanaf vrijdag 9 september 2016 om 12:30 uur.
2 lessen van 2,5 uur vanaf vrijdag 9 september 2016 om 14:00 uur.
12 lessen van 1 uur vanaf vrijdag 9 september 2016 om 14:00 uur.
25 lessen van 1,5 uur vanaf maandag 12 september 2016 om 9:35 uur.
25 lessen van 1,5 uur vanaf maandag 12 september 2016 om 11:05 uur.
25 lessen van 1,5 uur vanaf maandag 12 september 2016 om 12:40 uur.